Ugdymas – temem

Ugdymas

MŪSŲ TIKSLAS

Mūsų tikslas – ugdyti kūrybingą, savarankišką, sąmoningą, įsipareigojusią sau ir pasauliui, aktyvią ir visapusiškai išsilavinusią asmenybę.

FAKTAI, NE NUOMONĖS
Vieni pirmųjų Lietuvoje teikiame realų individualizuotą ir duomenimis grįstą ugdymą. Vaikų pasiekimų gerinimui naudojame įvairius švietimo duomenis, kuriais grindžiame sprendimus ir modifikuojame ugdymo procesą, siekdami kokybės.
1
UGDANTI APLINKA
Ugdome aplinkoje, kurioje skatiname veikti, kurti, tyrinėti, ugdyti pasitikėjimą savo žiniomis, įgūdžiais ir technologijomis. Mūsų mokyklą supa turtingo kraštovaizdžio gamta, kurioje dažnai randame įkvėpimą idėjoms.
2
KURIAME IŠŠŪKIUS
Mūsų mokiniai mokosi kelti individualius ugdymosi tikslus, jų siekti drąsiai ir atsakingai, nebijant suklysti. Iššūkius įveikiame eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant ir bendradarbiaujant.
3
UGDYMO PROCESAS
Mokymas ir mokymasis tikslingas, įvairus, lankstus ir partneriškas. Mūsų mokykloje rezultatai ir jų pasiekimo procesas yra vienodai reikšmingi.
4

VEIKLOS

Vizualieji menai
1
Kulinariniai eksperimentai
2
Šiuolaikinis šokis
3
Teatras
4
Užsienio kalbos
5
Savęs pažinimas
6
Matematika anglų kalba
7
Ryto ratas
8
Muzika
9
Numicon
10
Orkestras
11
Keramika
12
Fizinis ugdymas
13
Choras
14
Instrumento pamokos
15
Mokyklos kino teatras
16
Edukacinės išvykos
17
Solfedis
18
Solo dainavimas
19
Joga
20